منوی دسته بندی

ورکشاپ یک روزه یوگا

با رویکرد تقویت ریه ها و باز کردن قفسه سینه مناسب برای همه افراد به خصوص افرادی که بعد از کرونا، از مشکلات تنفسی رنج می برند.