منوی دسته بندی

فرم ثبت نام مربی

از طریق این فرم درخواست مربیگری در کربن پرو ثبت می شود.
  • به عنوان مثال: یوگا (فقط نام ورزش ها را بنویسید)
  • مدارکی که اثبات می کند که شما مربی هستید را ارسال کنید.
    فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, rar, zip, png, jpeg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .